Hazard

Namiesto herní normálne obchody, namiesto závislých spokojné rodiny

Prevádzok s hazardnými hrami je v Bratislave viac ako lekární!

Množstvo herní v meste je zarážajúce. V Bratislave je 341 prevádzok s hazardnými hrami, 589 výherných prístrojov a 2379 videohier. Pre porovnanie: v Bratislave máme 219 lekární. Podľa odborníkov z oblasti psychiatrie patrí obmedzenie dostupnosti výherných zariadení medzi najdôležitejšie opatrenia na zníženie počtu patologických a problémových hráčov.

Hazard v Bratislave: fialové kocky znázorňujú herne, eurá nebankovky a domčeky záložne:


Drzosť prevádzkovateľa: herňa sa nachádza iba 40 metrov od Centra pre liečbu drogových závislostí – inštitúcie, kde sa liečia aj hráči závislí od hracích automatov.Tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu

Závislosť na hracích automatoch je podľa niektorých odborníkov silnejšia než alkoholizmus. Mnohokrát vedie k strate financií, zadlženiu a k sociálnej izolácii. Získavanie peňazí na hru môže byť u závislých spojené s rozpredávaním osobného majetku a majetku svojich blízkych. Závislý často zavádza a klame, na čo v skutočnosti používa peniaze, čo následne vedie k deštrukcii medziľudských vzťahov. V takomto rozpoložení odcudzenia, silnej závislosti a rozbitých vzťahov zvolí tretina závislých najradikálnejšie riešenie a siahne si na život.


467 eur minie po rozrátaní každý človek na Slovensku na hazard

Vklady z hazardných hier za rok 2014 predstavujú 2 532 000 000 eur, čo v prepočte vychádza na 467 eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov. Rovnaká suma, akú vložia ľudia do hier, by stačila na úhradu ročných nákladov na živobytie pre 570 000 ľudí. Za rok 2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov eur, pričom výťažok pre prevádzkovateľov bol takmer 630 miliónov eur.


V Brne a vo Viedni už hazard zakázali. Pridá sa aj Bratislava?

Od januára sú vo Viedni zakázané všetky výherné hracie automaty. Prevádzkovatelia hier teda zákazníkov nasmerujú na miesta, kde hazard ešte nie je výrazne regulovaný. Veľa ľudí chodí hrať na Slovensko, kde hazard prekvitá a oproti Rakúsku, kde je hranie silne regulované, sa môže zdať Slovensko ako hráčsky raj. Aktivisti v Brne hovoria po zákaze hazardu o bezpečnejšom meste, ktoré nepodporuje riziko zničených životov v dôsledku závislostí od automatov. Na miestach, kde boli herne, majú teraz normálne obchody.


Odhalenie českej štúdie o hazarde - ľudia prepadajú hazardu stále viac, vek hráčov sa znižuje


V Českej republike nechala vláda ČR vypracovať rozsiahlu správu o hazardnom hraní v Českej republike. Prvú komplexnú správu s názvom "Hazardní hraní v České republice a jeho dopady" vypracovalo Národné monitorovacie stredisko pre drogy a drogové závislosti v apríli 2014. Vláda ČR nielen že dala túto správu vypracovať, ale aj schválila súhrn jej hlavných zistení a odporúčaní. V nadväznosti na schválené odporúčania vláda uložila podpredsedovi vlády pre ekonomiku a ministrovi financií zohľadniť zistenia a odporúčania, ktoré sú súčasťou správy, pri príprave zmien legislatívneho rámca prevádzkovania lotérií a iných podobných hier v ČR. Na Slovensku nie je žiaľ žiadny záujem o vyhotovenie podobnej správy o stave hazardu na Slovensku.

Správa uvádza nasledovné zistenia v oblasti hazardu:

- v riziku problémového hráčstva je v ČR približne 400 tisíc osôb starších ako 15 rokov. Osôb vo vysokom riziku problémového hráčstva je približne 150 tisíc a patologických hráčov až 100 tisíc, pričom počty ľudí s problémom patologického hráčstva narastajú.

- najvyššiu mieru rizika vzniku problémového hráčstva vykazujú mladí hráči medzi
15 a 24 rokmi.

- až štvrtinu problémových hráčov predstavujú ženy. Medzi problémovými hráčmi v liečbe prevažujú muži, podiel žien sa však v posledných rokoch zvyšuje.

- priemerný vek liečeného problémového hráča je približne 35 rokov.

- skúsenosti s hazardným hraním má 10-30 % mladistvých medzi 15 a 17 rokmi.

"Podľa odhadov tejto správy je rast počtu patologických hráčov pravdepodobný. Rozvoj patologického hráčstva trvá rádovo mesiace až roky. Prehry za celú kariéru dosahujú desiatky až stovky tisíc korún, niekedy aj milióny. Typický je pre hráčov vzorec správania tzv. dobiehania strát, ktorý zvyšuje intenzitu hrania, prehlbuje finančné straty a zhoršuje celkovú situáciu hráča, jeho rodiny a blízkeho okolia." opisuje Viktor Mravčík s tým, že takýto hráči potom mávajú časté psychické a ďalšie zdravotné problémy, sklony k trestnej činnosti či samovražednému správaniu. Riziko vzniku patologického hráčstva je najvyššie u hráčov technických hier (tzv . automatov), ktorí tvoria tiež prevažnú väčšinu patologických hráčov v liečbe.

Celé znenie správy o hazardnom hraní v Českej republike v roku 2014 si môžete prečítať TU.

zdroj: Správa „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“, oficiálna stránka vlády Českej republiky


Skutočná filozofia gamblingu je filozofia klamstiev a finančného debaklu gambléra (viac hráš – viac prehráš)


Je úplne jedno, či hráč hrá, alebo nie, šance má vždy rovnaké, pre patologického hráča však platí, že čím viac financií do hry vloží, tým viac ich stratí, lebo svoju hru nevie kontrolovať.

Podstatným znakom hazardného hrania je neprispôsobivé, sociálne nežiadúce správanie, ktoré narušuje osobné, rodinné alebo profesijné snahy jedinca. Často sa hráči dopustia porušenia, ako napr. falšovanie, podvody, krádeže, sprenevery atď. K charakteristickým rysom sa radí predovšetkým skreslenie v myslení jedinca, presnejšie v zapieraní, poverčivosti, pocitu moci a kontroly.

Výskyt gamblerstva

Štúdie v USA z rokov 80. uvádzajú 2% výskyt patologického hráčstva medzi obyvateľstvom. V Kanade sú uvádzané rozdielne percentá výskytu patologického hráčstva podľa jednotlivých provincií, napríklad v provincii Alberta 5%, Ontário 2%. Z týchto štúdii vyplýva, že na Slovensku môžeme mať až 100 000 patologických hráčov.
Adolescenti sú viac zraniteľní, ako dospelí, k rizikovým populáciám patria menšinové etnické skupiny, slabšie sociálno-ekonomické skupiny.

Diagnostické kritériá pre patologické hráčstvo

• opakované neúspešné pokusy kontrolovať, prerušiť, alebo vzdať sa hry
páchanie nelegálnych trestných činov na získanie peňazí k financovaniu hry
ohrozenie, alebo strata blízkych, práce, vzdelania, kariéry..,
• samovražedné myšlienky, samovražedné pokusy a dokonalé samovraždy sú oveľa viac bežnejšie u patologických hráčov, ako v bežnej populácii,
• obrovské finančné straty, koexistencia psychiatrických porúch a látkových závislostí spolu predstavujú zvýšené riziko samovrážd

Hazard a rodina gamblera

Život partnerky hráča býva zložitý a ťažký a prechádza určitými štádiami. Na začiatku sú charakteristické iba občasné starosti okolo partnerovho hrania, žena si túto skutočnosť necháva pre seba, jeho hru ospravedlňuje a niekedy dokonca sama uvažuje nad tým, že si hazardné hry zahrá. Neskôr je vo fáze, kedy partnerovo hranie prijíma, dá sa pomerne ľahko uchlácholiť, ale zisťuje tiež, že partner neplatí účty a objavujú sa nevysvetliteľné finančné krízy, následne dochádza k partnerovej absencii v trávení voľného času s rodinou, objavujú sa hádky, žena sa cíti odmietaná a začína vznášať na patologického hráča požiadavky. Dôsledky vyvrcholia až do vyčerpania - rastie zmätok, horšie uvažovanie, telesné ťažkosti, otupenosť, pokles schopnosti aktívne konať. Často sa objavuje úzkosť a panika, nasledujú pocity beznádeje, zrútenie, zneužívanie alkoholu, rozvod, niekedy samovražedné pokusy alebo myšlienky.

Patologickým hráčstvom je ohrozené plnenie základných funkcií rodiny.

nastávajú finančné ťažkosti, ba až bieda. Rodina so znižujúcou životnou úrovňou klesá aj v očiach spoločnosti. Dostáva sa do izolácie a dokonca sa môže stať aj "sociálnym prípadom" odkázaným na pomoc štátu;
• poskytovanie dostatku lásky, bezpečia, istoty, úcty a slobody všetkým členom rodiny. Tieto hodnoty nie je možné vyjadriť množstvom peňazí
• citová láska je rovnako dôležitá ako materinská láska. Otec ako mužský vzor pre dieťa je matkou nenahraditeľný.

Hazard a deti

Deti bývajú veľmi úzkostné a bojazlivé. V dôsledku dlhodobého stresu bývajú častejšie choré, v škole a medzi vrstovníkmi sú menej úspešné. Častejšie užívajú alkohol, ukľudňujúce lieky a viac fajčia, sú citovo labilné, neisté, nešťastné zo života, 2-krát častejšie sa pokúšajú o samovraždu, žijú až 2-krát častejšie v rozvedených a neúplných rodinách.
Tu hovoríme o SPOLUZÁVISLOSTI príbuzných. Rodinná atmosféra býva presýtená napätím, konfliktmi a narušenou komunikáciou. Partnerka často volí vyslobodenie pre seba a deti v podobe rozchodu alebo rozvodu a rodina sa rozpadá.


Údaje v článku čerpané z prezentácií Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n.o. Predná hora: Patologické hráčstvo, rodina a spoluzávislosť (Jozef Daňovský); Hazardné hry a ich negatívny vplyv na rodinu a spoločnosť (Jozef Benkovič)

STOP hazardu v Bratislave

Chcem podpísať petíciu